(0)
Báo giá

 

 

(Gần đường 3/2 - cầu vượt 3/2)

 

 

Qúy khách cần thông tin và Ship hàng về tỉnh, vui lòng liên hệ

ĐT Kỹ thuật & Bảo Hành:  0931.849.112 .     Email: dinhdong81@gmail.com

                                                                  Thời gian làm việc: 8h30==>18h00 (Thứ 2 ==> Thứ 7)

Bảo hành làm việc: Sáng : 9h => 12h, Chiều : 13h => 17h

 

Mọi thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ: Email: dinhdong81@gmail.com, Mr Đông -  0937.324.138 (Zalo)

Bảng giá ngày 27-02-2024

Sản phẩm mới

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

1.450.000

24T

1.420.000

24T

150.000

12T

155.000

24T

400.000

24T

605.000

12T

235.000

Test

720.000

12T

215.000

1T

390.000

12T

84.000

Test

335.000

36T

335.000

3T

1.165.000

24T

840.000

24T

33.000

Test

50.000

Test

340.000

12T

390.000

12T

30.000

3T

25.000

12T

910.000

24T

55.000

12T

80.000

12T

86.000

12T

90.000

1T

720.000

Test

775.000

Test

370.000

36T

390.000

24T

390.000

36T

440.000

12T

180.000

12T

200.000

36T

395.000

36T

340.000

12T

2.900.000

12T, Pin 6T

128.000

12T

132.000

12T

180.000

12T

100.000

1T

95.000

Test

130.000

6T

55.000

Test

115.000

12T

1.050.000

6T

140.000

12T

97.000

12T

450.000

Test

450.000

Test

155.000

1T

56.000

60T

580.000

36T

120.000

12T

400.000

12T

520.000

24T

175.000

12T

180.000

12T

290.000

24T

145.000

3T

85.000

12T

755.000

24T

195.000

Test

150.000

12T

690.000

36T

215.000

12T

590.000

12T

145.000

12T

155.000

12T

120.000

3T

314.000

36T

280.000

12T

5.800.000

24T

300.000

12T

130.000

6T

50.000

12T

95.000

12T

210.000

3T

290.000

12T

195.000

3T

1.100.000

12T

1.130.000

24T

570.000

36T

275.000

12T

680.000

24T

160.000

6T

760.000

36T

405.000

36T

95.000

12T

205.000

6T

210.000

6T

1.980.000

24T

110.000

12T

8.000

Test

128.000

Test

440.000

3T

25.000

12T

445.000

12T

280.000

12T

190.000

Test

1.320.000

Test

95.000

1T

50.000

1T

45.000

1T

1.570.000

Test

138.000

6T

5.000

Test

255.000

24T

75.000

24T

3.200.000

24T

530.000

24T

650.000

12T

630.000

Test

365.000

12T

355.000

36T

290.000

1T

340.000

12T

670.000

3T

95.000

Test

42.000

Test

100.000

12T

630.000

3T

155.000

Test

850.000

Test

340.000

12T

90.000

12T

190.000

12T

52.000

12T

65.000

12T

170.000

Test

93.000

6T

120.000

6T

40.000

Test

137.000

Test

610.000

Test

10.000

Test

72.000

Test

220.000

6T

1.820.000

12T

53.000

Test

75.000

12T

50.000

Test

130.000

3T

55.000

12T

160.000

3T

80.000

3T

110.000

12T

16.000

Test

110.000

12T

570.000

12T

125.000

Test

285.000

1T

41.000

Test

37.000

1T

205.000

Test

170.000

Test

230.000

3T

120.000

1T

200.000

12T

3.550.000

24T

CAMERA HÀNH TRÌNH - WEBCAM

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

215.000

1T

335.000

3T

90.000

1T

155.000

1T

155.000

1T

320.000

3T

440.000

3T

360.000

3T

565.000

12T

40.000

3T

190.000

3T

340.000

12T

430.000

12T

385.000

12T

55.000

3T

120.000

3T

340.000

6T

65.000

1T

105.000

1T

240.000

3T

SẢN PHẨM LANEX CHÍNH HÃNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

85.000

12T

85.000

12T

215.000

12T

95.000

12T

65.000

12T

145.000

12T

70.000

12T

77.000

12T

105.000

12T

70.000

12T

85.000

6T

80.000

6T

52.000

12T

65.000

12T

50.000

12T

90.000

12T

65.000

12T

75.000

12T

205.000

12T

110.000

12T

35.000

12T

35.000

12T

35.000

12T

75.000

12T

55.000

12T

75.000

12T

440.000

12T

265.000

12T

83.000

Test

40.000

Test

156.000

12T

140.000

12T

65.000

12T

65.000

12T

53.000

12T

35.000

12T

52.000

12T

40.000

12T

35.000

12T

175.000

12T

63.000

12T

72.000

12T

98.000

12T

105.000

12T

210.000

12T

320.000

12T

85.000

Test

55.000

Test

285.000

12T

70.000

Test

235.000

12T

77.000

12T

198.000

12T

62.000

12T

57.000

12T

37.000

12T

83.000

12T

57.000

12T

62.000

12T

60.000

12T

59.000

12T

Liên hệ

12T

77.000

12T

70.000

12T

65.000

12T

55.000

12T

65.000

12T

128.000

12T

33.000

12T

130.000

12T

272.000

12T

CAMERA IP IMOU CHÍNH HÃNG (MUA CAMERA NHẬN QUÀ)

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

1.420.000

24T

400.000

24T

385.000

24T

910.000

24T

1.280.000

24T

930.000

24T

890.000

24T

780.000

24T

860.000

24T

525.000

24T

1.130.000

24T

725.000

24T

950.000

24T

730.000

24T

825.000

24T

400.000

24T

1.090.000

24T

810.000

24T

715.000

24T

960.000

24T

660.000

24T

535.000

24T

700.000

24T

348.000

24T

569.000

24T

605.000

24T

930.000

24T

1.040.000

24T

CAMERA IP YOOSEE

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

330.000

12T

170.000

12T

255.000

12T

160.000

6T

390.000

12T

445.000

12T

340.000

12T

340.000

12T

355.000

12T

260.000

12T

1.550.000

6T

165.000

6T

303.000

6T

215.000

12T

203.000

3T

195.000

3T

255.000

3T

475.000

6T

458.000

6T

270.000

6T

305.000

6T

CAMERA IP HIKVISION - EZVIZ

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

345.000

24T

370.000

24T

780.000

24T

1.165.000

24T

840.000

24T

530.000

24T

755.000

24T

800.000

24T

1.190.000

24T

370.000

24T

550.000

24T

530.000

24T

995.000

24T

670.000

24T

1.060.000

24T

2.180.000

24T

365.000

24T

670.000

24T

995.000

24T

1.250.000

24T

765.000

24T

695.000

24T

CAMERA HIKVISION HD TVI 2M SIÊU NHẠY SÁNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

810.000

24T

490.000

24T

CAMERA HIKVISION HD TVI 2M CHỐNG NGƯỢC SÁNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

720.000

24T

650.000

24T

780.000

24T

1.090.000

24T

ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH KTS MẶT ĐẤT

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

220.000

12T

32.000

Test

74.000

Test

33.000

Test

QUÝ KHÁCH MUA LAPTOP VUI LÒNG LIÊN HỆ TRƯỚC SĐT 0903.318.438

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

10.600.000

12T

13.100.000

12T

13.000.000

12T

12.507.000

12T

16.467.000

12T

7.400.000

12T

13.300.000

12T

7.700.000

12T

10.400.000

12T

10.600.000

12T

6.900.000

12T

14.400.000

12T

MÁY BỘ HP - DELL CHÍNH HÃNG - QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ TRƯỚC 0902.976.068

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

17.655.000

12T

16.830.000

12T

20.790.000

12T

12.419.000

12T

22.495.000

12T

17.457.000

12T

14.399.000

12T

15.840.000

12T

13.860.000

12T

11.154.000

12T

16.730.000

12T

9.537.000

12T

12.419.000

12T

10.300.000

12T

9.600.000

12T

Máy in (mới 90%) hàng Nhật - Điện 110V

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

3.100.000

6T

3.700.000

6T

MỰC IN CHÍNH HÃNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

660.000

Test

475.000

Test

1.450.000

Test

1.390.000

Test

390.000

Test

490.000

Test

450.000

Test

530.000

Test

630.000

Test

435.000

Test

610.000

Test

490.000

Test

245.000

Test

440.000

Test

300.000

Test

125.000

Test

130.000

Test

270.000

Test

270.000

Test

270.000

Test

270.000

Test

270.000

Test

270.000

Test

170.000

Test

170.000

Test

170.000

Test

170.000

Test

HỘP MỰC - MỰC NẠP

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

430.000

1T

200.000

1T

19.000

Test

24.000

Test

19.000

Test

26.000

Test

180.000

1T

170.000

1T

150.000

1T

143.000

1T

143.000

1T

133.000

1T

135.000

1T

185.000

1T

150.000

1T

140.000

1T

135.000

1T

165.000

1T

190.000

1T

135.000

1T

190.000

1T

135.000

1T

135.000

1T

140.000

1T

160.000

1T

135.000

1T

135.000

Test

GIẤY IN

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

62.000

Test

34.000

Test

MÁY IN CANON CHÍNH HÃNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

2.840.000

12T

6.000.000

12T

3.000.000

12T

1.780.000

12T

2.550.000

12T

5.400.000

12T

3.510.000

12T

2.720.000

12T

2.450.000

12T

7.200.000

12T

6.400.000

12T

5.750.000

12T

3.700.000

12T

8.200.000

12T

4.300.000

12T

4.600.000

12T

2.850.000

12T

2.350.000

12T

QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

1.570.000

24T

1.680.000

24T

1.900.000

24T

REMODE CÁC LOẠI

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

32.000

Test

32.000

Test

30.000

Test

45.000

1T

30.000

1T

KỆ TREO LOA - KHUNG TREO TIVI

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

85.000

Test

520.000

12T

100.000

Test

420.000

Test

340.000

Test

420.000

Test

290.000

Test

590.000

Test

130.000

Test

340.000

Test

160.000

Test

260.000

Test

135.000

Test

68.000

Test

57.000

Test

80.000

Test

90.000

Test

78.000

Test

85.000

Test

130.000

Test

85.000

Test

83.000

Test

CÁP CHUYỂN - ĐẦU CHUYỂN TÍN HIỆU

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

255.000

12T

194.000

12T

25.000

12T

180.000

12T

100.000

1T

55.000

Test

115.000

12T

55.000

12T

20.000

1T

155.000

12T

195.000

3T

205.000

6T

280.000

6T

100.000

12T

65.000

12T

95.000

1T

50.000

1T

45.000

1T

138.000

6T

55.000

12T

145.000

12T

37.000

1T

160.000

18T

85.000

12T

85.000

1T

85.000

6T

140.000

3T

80.000

3T

195.000

12T

85.000

12T

200.000

12T

180.000

1T

175.000

1T

42.000

1T

35.000

1T

55.000

18T

85.000

3T

40.000

12T

65.000

12T

80.000

18T

26.000

1T

80.000

12T

140.000

12T

105.000

3T

45.000

12T

115.000

3T

140.000

12T

9.000

Test

31.000

1T

25.000

1T

200.000

12T

420.000

12T

180.000

12T

60.000

1T

43.000

1T

52.000

3T

120.000

3T

100.000

12T

180.000

12T

180.000

18T

140.000

18T

60.000

12T

33.000

Test

165.000

12T

175.000

12T

90.000

12T

170.000

12T

35.000

3T

175.000

12T

135.000

12T

45.000

Test

195.000

12T

34.000

1T

30.000

3T

27.000

3T

160.000

6T

430.000

12T

230.000

12T

205.000

12T

335.000

12T

375.000

12T

65.000

1T

710.000

18T

680.000

18T

60.000

12T

425.000

12T

55.000

6T

380.000

12T

400.000

12T

65.000

1T

70.000

1T

160.000

1T

140.000

1T

135.000

1T

310.000

1T

75.000

12T

28.000

Test

37.000

1T

110.000

12T

50.000

12T

45.000

1T

15.000

Test

12.000

Test

12.000

Test

155.000

3T

BOX CHUYỂN VGA <==> HDMI / HUB CHIA HDMI / HUB CHIA VGA

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

73.000

6T

590.000

12T

300.000

12T

135.000

3T

230.000

6T

590.000

3T

280.000

18T

220.000

18T

420.000

12T

145.000

6T

310.000

12T

175.000

6T

2.150.000

3T

150.000

18T

580.000

18T

390.000

18T

265.000

12T

1.400.000

6T

220.000

6T

200.000

6T

130.000

6T

70.000

3T

870.000

12T

235.000

12T

95.000

3T

65.000

3T

355.000

12T

520.000

12T

530.000

6T

60.000

3T

185.000

3T

45.000

3T

50.000

3T

40.000

1T

645.000

6T

230.000

1T

138.000

3T

1.860.000

6T

970.000

3T

1.835.000

12T

590.000

3T

40.000

3T

50.000

3T

70.000

1T

85.000

1T

40.000

1T

63.000

1T

80.000

3T

110.000

3T

260.000

3T

571.000

12T

700.000

6T

185.000

6T

320.000

6T

120.000

6T

85.000

3T

85.000

3T

310.000

6T

310.000

6T

50.000

3T

215.000

6T

MICRO

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

135.000

1T

310.000

3T

WIN BẢN QUYỀN - PHẦN MỀM DIỆT VIRUT

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

190.000

12T

490.000

12T

770.000

12T

2.810.000

12T

1.370.000

12T

1.030.000

12T

2.100.000

12T

145.000

12T

245.000

12T

268.000

12T

562.000

12T

750.000

12T

110.000

12T

2.760.000

12T

NGUỒN TỔNG - DÂY RÚT - BNC - JACK NGUỒN - MIC THU ÂM - BALUN CHUYÊN CAMERA

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

135.000

Test

150.000

12T

35.000

Test

1.820.000

12T

100.000

6T

1.100.000

12T

1.370.000

12T

7.000

Test

40.000

12T

190.000

Test

16.000

Test

10.000

Test

10.000

Test

9.000

Test

16.000

Test

32.000

3T

27.000

1T

27.000

6T

45.000

1T

30.000

6T

29.000

6T

30.000

12T

55.000

12T

30.000

6T

30.000

3T

48.000

6T

110.000

3T

30.000

1T

43.000

1T

30.000

12T

33.000

Test

80.000

6T

99.000

6T

120.000

6T

57.000

6T

210.000

6T

140.000

6T

165.000

6T

5.000

Test

6.000

Test

13.000

Test

16.000

Test

19.000

Test

4.000

Test

3.000

Test

3.000

Test

3.000

Test

3.000

Test

15.000

Test

18.000

Test

33.000

Test

16.000

Test

18.000

1T

CABLE CHUYÊN CAMERA

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

830.000

Test

500.000

Test

2.380.000

Test

1.930.000

Test

1.200.000

Test

1.880.000

Test

2.290.000

Test

1.800.000

Test

1.150.000

Test

760.000

Test

1.555.000

Test

2.100.000

Test

53.000

Test

65.000

Test

72.000

Test

1.780.000

Test

2.283.000

30N

650.000

Test

BOX HDD DI ĐỘNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

1.920.000

24T

1.690.000

24T

25.000

Test

330.000

24T

330.000

24T

330.000

24T

330.000

24T

330.000

24T

330.000

24T

760.000

24T

760.000

24T

760.000

24T

1.920.000

24T

760.000

24T

800.000

24T

800.000

24T

1.790.000

24T

2.690.000

24T

2.830.000

24T

1.500.000

24T

2.300.000

36T

1.130.000

36T

1.490.000

24T

1.580.000

36T

2.480.000

36T

2.020.000

24T

BOX SSD DI ĐỘNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

540.000

24T

760.000

24T